System podatkowy

w Wielkiej Brytanii

Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku polityka socjalna i system podatkowy Wielkiej Brytanii przeszły kilkukrotnie bardzo głębokie reformy. Wszelkie reformy miały jednak zawsze wspólny mianownik, którym było zwiększenie bodźców wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii do podejmowania zatrudnienia w tym kraju. Jakie obowiązki podatkowe czekają na Polaków wyjeżdżających na Wyspy i podejmujących tam legalne zatrudnienie lub otwierających swoją działalność gospodarczą? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć w tym artykule, stanowiącym analizę systemu podatkowego w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do dalszej lektury, aby dowiedzieć się jakie podatki wchodzą w skład tego systemu, kto jest zobowiązany do ich opłacania, a kto zajmuje się ich pobieraniem w Zjednoczonym Królestwie.

Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii różni się od tego w Polsce, ponieważ rozpoczyna się 6 kwietnia i trwa do 5 kwietnia kolejnego roku. Tak samo wygląda rok podatkowy w Irlandii Północnej, w Szkocji, Walii czy Anglii.

Na system podatkowy w Wielkiej Brytanii składają się tak zwane podatki osobiste, czyli dotyczące odpowiednio określonego podmiotu oraz pozostałe. Podatki osobiste obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie to:

  • podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tak zwany Income Tax,
  • podatek dochodowy od osób prawnych, tzw. Corporation Tax,
  • podatek od wcześniej posiadanych aktywów, z angielskiego Pre-owned Assets Tax,
  • składka na ubezpieczenie społeczne, czyli National Insurance Contribution,
  • podatek od zysków kapitałowych, czyli Capital Gains Tax,
  • podatek spadkowy – Inheritance Tax (IHT),
  • lokalny podatek od nieruchomości, czyli Coucil Tax,
  • opłata skarbowa z tytułu zakupu nieruchomości, oznaczana skrótem SDLT, czyli Stamp Duty Land Tax.

O podatkach osobistych obowiązujących w Wielkiej Brytanii można dowiedzieć się więcej, czytając artykuł Podatki osobiste w Wielkiej Brytanii.

Ponad powyższe podatki, jak w każdym kraju, i w Wielkiej Brytanii istnieje dodatkowo szereg innych zobowiązań podatkowych nie wchodzących do grupy podatków osobistych, ponieważ nakładane są one na poszczególne towary lub usługi. Wśród nich najpopularniejszy jest podatek od wartości dodanej – VAT (Value Added Tax), którego podstawowa stawka obowiązująca na Wyspach od 4 stycznia 2011 roku wynosi 20 %.

Znajomość obowiązujących w Wielkiej Brytanii podatków konieczna jest wszystkim tym, którzy są zatrudnieni w tym kraju oraz osobom prowadzącym działalność gospodarczą w Zjednoczonym Królestwie. Rozliczenia podatkowe jakie należy przeprowadzać corocznie poprzez brytyjskie urzędy podatkowe mogą być składane osobiście, w ich lokalnych oddziałach, jak również za pośrednictwem internetu. Należy jednak dokładnie weryfikować terminy ich sporządzania, aby uniknąć nakładanych przez urząd kar finansowych. Praca lub prowadzenie własnej firmy w Wielkiej Brytanii obliguje nas do tego, abyśmy znali co najmniej w stopniu dobrym na jakich zasadach działa brytyjski system podatkowy.